กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ขอมอบของขวัญวันแรงงานแห่งชาติ 2567

Digital skill for more earn.

กับ 3 หลักสูตรออน์ไลน์ที่จะ Upskill ทักษะและความรู้ด้านดิจิทัลให้แรงงาน

หลักสูตร Design Thinking ปลดล็อคความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม

Design Thinking: ปลดล็อคความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีนวัตกรรม พร้อมขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอน: Empathize, Define, Ideate, Prototype และ Test 

  • Lean Startup: เรียนรู้วงจร Build-Measure-Learn สร้าง MVP และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจลูกค้า ก่อนเริ่มผลิต 
  • Agile: วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วและยืดหยุ่น ปรับตัวได้ตามข้อมูลป้อนกลับ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพให้ทีมงาน

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX - UI Design) บน DSD Online Training

Basic Data Visualization Learning Pathway

เส้นทางการเรียนรู้ที่รวบรวมหลักสูตรเพื่อการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล ระดับพื้นฐาน

  1. หลักสูตร Microsoft Excel ระดับต้น ที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องฟังก์ชันการคำนวณพื้นฐาน การจัดการข้อมูลขนาดเล็ก และการสร้างกราฟและแผนภูมิง่าย ๆ
  2. หลักสูตร Microsoft Excel ระดับกลาง ที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องการนำเข้าข้อมูลขนาดใหญ่ ฟังก์ชันการคำนวณขั้นสูง และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table
  3. หลักสูตร Microsoft Power BI ที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องการสร้างรายงานข้อมูลอินเทอร์แอคทีฟ การเชื่อมต่อข้อมูลหลากหลายแหล่ง และการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย

หลักสูตรมารู้จัก AI ใน Microsoft 365

มารู้จักความสามารถของ AI ใน Microsoft 365 ฟีเจอร์ใหม่บน Word Excel และ PowerPoint โปรแกรมประจำสำนักงาน ที่คนทำงานทุกคนต้องใช้ เช่น 

  • รู้จักการ Import Image/PDF แปลงเป็นข้อมูล Flash Fill, Quick Analysis, Analyze Data 
  • รู้จัก AI Assistant สามารถช่วยแนะนำการเขียน แก้ไขคำผิด  เป็นเนื้อหาสรุปใหม่ได้ 
  • รู้จัก AI Presenter ช่วยวิเคราะห์และแนะนำการปรับปรุงสไลด์นำเสนอ 
  • รู้จัก AI Designer ช่วยการจัดองค์ประกอบ ใช้ภาพ กราฟิกให้สไลด์ดูน่าสนใจมากขึ้น
  • รู้จัก AI สามารถนำเสนอได้อัตโนมัติ

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย Generative AI บน DSD Online Training