รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลารวม

หมวดหมู่

ได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านการสอบ

คะแนนเฉลี่ย :

0.0 / 5

0 Review


5
(0)

4
(0)

3
(0)

2
(0)

1
(0)

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร Design Thinking ปลดล็อคความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม

Design Thinking: ปลดล็อคความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างมีนวัตกรรม พร้อมขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอน: Empathize, Define, Ideate, Prototype และ Test 

  • Lean Startup: เรียนรู้วงจร Build-Measure-Learn สร้าง MVP และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจลูกค้า ก่อนเริ่มผลิต 
  • Agile: วิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็วและยืดหยุ่น ปรับตัวได้ตามข้อมูลป้อนกลับ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพให้ทีมงาน

หมายเหตุ: หลักสูตรนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX - UI Design) บน DSD Online Training