รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลารวม

หมวดหมู่

ได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านการสอบ

คะแนนเฉลี่ย :

0.0 / 5

0 Review


5
(0)

4
(0)

3
(0)

2
(0)

1
(0)

คำอธิบายหลักสูตร

Easy e-Commerce : Basic Digital Commerce

หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตร Easy e-Commerce ที่รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ในการสร้างรายได้ด้วย Digital Commerce ที่ให้เห็นตั้งแต่ภาพรวมในการทำธุรกิจออนไลน์ การเลือกช่องทางออนไลน์ที่เหมาะสม การวางแผนการตลาดเบื้องต้น การจัดทำ Content การโฆษณาออนไลน์ ไปจนถึงกฎหมายและเรื่องภาษีที่ต้องรู้ เพื่อให้สามารถเป็นแนวทางในสร้างรายได้จากการค้าขายออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง