รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลารวม

หมวดหมู่

ได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านการสอบ

คะแนนเฉลี่ย :

0.0 / 5

0 Review


5
(0)

4
(0)

3
(0)

2
(0)

1
(0)

คำอธิบายหลักสูตร

การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา Java (Object Oriented Programming with Java)

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) เป็นวิธีการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยม เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้และทักษะในการพัฒนาโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ เข้าใจแนวความคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) หลักสูตรนี้เน้นไปที่การอธิบายถึงหลักการและแนวความคิดของ OOP

โดยใช้ภาษา Java, C# เป็นภาษาหลักในหลักสูตรในการเรียนการสอนซึ่งหลักการ OOP นั้นเป็นหลักการสากลที่จะสามารถนำไปต่อยอดกับภาษาอื่น ๆ ที่รองรับการเขียนแบบ OOP ได้ เช่น Python, Node เป็นต้น

เนื่องด้วยการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในหมู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ เพราะซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาและใช้กันอยู่นั้นนับวันมีแต่จะซับซ้อนและใช้เวลามากขึ้น ตามขนาดของโครงการที่ใหญ่ขึ้น ถ้าหากไม่จัดการกับการวางโครงสร้างของโปรแกรมให้ดีพอก็อาจจะทำให้การพัฒนาต่อยอดล่าช้าหรือล้มเหลวได้