รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลารวม

หมวดหมู่

คะแนนเฉลี่ย :

0.0 / 5

0 Review


5
(0)

4
(0)

3
(0)

2
(0)

1
(0)

คำอธิบายหลักสูตร

การทำกระถางด้วยหลักวงเวียน

หลักสูตร การทำกระถางด้วยหลักวงเวียน

รายละเอียดหลักสูตร

          ระยะเวลารวม          :         3 ชั่วโมง
          หมวดหมู่                 :         หมวดอาชีพอิสระและงานบริการ                

คำอธิบายหลักสูตร

การทำกระถางด้วยหลักวงเวียน เป็นการทำผลิตภัณฑ์งานซีเมนต์โดยการสร้างแบบทรายขึ้นมา จากนั้นผสมปูนซีเมนต์ที่ค่อนข้างเหลวแล้วเทลงในแบบทราย  และนำแบบซึ่งมีลักษณะคล้ายวงเวียนปรับให้ได้รูปทรงตามต้องการ ตกแต่งชิ้นงานให้สวยงาม ซึ่งขั้นตอนในการทำ
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เครื่องมืออุปกรณ์สะดวกสำหรับการเคลื่อนย้าย  ชิ้นงานที่ได้มีความสม่ำเสมอ สวยงาม  ผู้ฝึกสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. บอกเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้การทำกระถางด้วยหลักวงเวียน ได้
 2. บอกข้อควรระวังในการทำกระถางด้วยหลักวงเวียน ได้
 3. บอกขั้นตอนในการทำกระถางด้วยหลักวงเวียน ได้
 4. บอกวิธีการตกแต่งชิ้นงานจากการทำกระถางด้วยหลักวงเวียน ได้
 5. บอกวิธีการประมาณราคาชิ้นงานจากการทำกระถางด้วยหลักวงเวียน ได้
 6. สามารถเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับงาน
 7. สามารถทำกระถางด้วยหลักวงเวียน ได้
 8. สามารถตกแต่งชิ้นงานจากการทำกระถางด้วยหลักวงเวียน ได้
 9. สามารถประมาณราคาชิ้นงานจากการทำกระถางด้วยหลักวงเวียน ได้

 

หัวข้อย่อย

 • 1 การสร้างโมลทราย
 • 2 การใส่ปูนปั้น
 • 3 การเก็บรอย
 • 4 การถอดแบบ
 • 5 การลงสี