รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลารวม

หมวดหมู่

ได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านการสอบ

คะแนนเฉลี่ย :

0.0 / 5

0 Review


5
(0)

4
(0)

3
(0)

2
(0)

1
(0)

คำอธิบายหลักสูตร

เทคนิคการขยายธุรกิจและสร้างรายได้บน Meta แพลตฟอร์ม

หลักสูตร E-learning นี้เป็นหลักสูตรของ Facebook ประเทศไทย จาก Meta ซึ่งร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย จัดทำหลักสูตรเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศไทยและบุคคลที่สนใจ ซึ่งทาง Meta ได้ทำการส่งมอบหลักสูตรนี้ให้กับสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล (DiSDA) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในการเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการและประชาชนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการตลาดออนไลน์และสร้างช่องทางนำเสนอสินค้าหรือบริการบนแพลตฟอร์มของ Meta ให้สามารถเข้าใจการใช้งานแพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อนำเสนอแนวทางและวิธีการขยายธุรกิจและสร้างรายได้ผ่าน Meta แพลตฟอร์ม ผู้ประกอบการและประชาชนจะสามารถทำการตลาดออนไลน์และสร้างช่องทางการนำเสนอสินค้าหรือบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านแพลตฟอร์มของ Meta เช่น Facebook, Instagram, Messenger รวมถึงการใช้ฟีเจอร์อื่น ๆ บนแพลตฟอร์มของ Meta อย่างเป็นระบบ โดยเน้นการใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อสร้างความน่าสนใจ รวมถึงการใช้ฟีเจอร์บนแพลตฟอร์มให้เกิดประโยชน์สูงสุด