รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลารวม

หมวดหมู่

ได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านการสอบ

คะแนนเฉลี่ย :

0.0 / 5

0 Review


5
(0)

4
(0)

3
(0)

2
(0)

1
(0)

คำอธิบายหลักสูตร

การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Experience and User Interface Design)

"หลักสูตรการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้" จะช่วยให้ท่านมีความรู้ด้านการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ เข้าใจแนวคิดของผลิตภัณฑ์และปัญหาของผู้ใช้งานได้ สามารถค้นหาวิธีการแก้ปัญหา และตอบโจทย์การใช้งานผลิตภัณฑ์ของผู้ใช้งานได้ วางโครงสร้างข้อมูล และการนำข้อมูลมาแบ่งประเภทการทำงาน รวมไปถึงออกแบบโครงสร้างหน้าจอของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือ และส่วนติดต่อผู้ใช้งานได้ และนำผลลัพธ์จากการออกแบบไปตรวจสอบ และรับข้อคิดเห็นจากผู้ใช้งานได้