รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลารวม

หมวดหมู่

ได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านการสอบ

คะแนนเฉลี่ย :

0.0 / 5

0 Review


5
(0)

4
(0)

3
(0)

2
(0)

1
(0)

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร 11 checklist พิชิตธุรกิจออนไลน์

หลักสูตร 11 เช็คลิสต์ พิชิตธุรกิจออนไลน์ นี้จะช่วยให้คุณมีความรู้ และความเข้าใจด้านการขายสินค้าออนไลน์อย่างครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นหาสินค้า รวมถึงการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจการทำธุรกิจเบื้องต้น รู้จักการวางแผนและการเตรียมตัวก่อนเริ่มต้นขายสินค้าออนไลน์ สามารถใช้แพลตฟอร์มของ Social Commerce ได้แก่ Facebook, LINE OA, Instagram และ TikTok ในการขายสินค้าออนไลน์ นําเสนอสินค้าและบริการ และดูแลลูกค้าได้ สามารถสร้างเนื้อหา (Content) ที่ส่งมอบคุณค่าให้กับผู้บริโภค และสร้างแบรนด์ของตัวเองได้ในอนาคต เรียนรู้ช่องทางการจัดส่ง ช่องทางการชําระเงิน และการดูแลหลังการขาย รวมไปถึงสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง เข้าใจในพื้นฐานและลงมือได้เองแบบง่ายๆโดยใช้งบประมาณน้อย