รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลารวม

หมวดหมู่

ได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านการสอบ

คะแนนเฉลี่ย :

0.0 / 5

0 Review


5
(0)

4
(0)

3
(0)

2
(0)

1
(0)

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร Microsoft Sway

คอร์ส Microsoft Sway นี้จะช่วยให้คุณสร้างงานนาเสนอออนไลน์เพื่อสร้างหน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์ เรื่องราว และอื่น ๆ ด้วยความสามารถในการแชร์ทางออนไลน์ เพื่อให้ธุรกิจของคุณมีโอกาสเข้าถึงผู้คนมากขึ้น