รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลารวม

หมวดหมู่

ได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านการสอบ

คะแนนเฉลี่ย :

0.0 / 5

0 Review


5
(0)

4
(0)

3
(0)

2
(0)

1
(0)

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตร Basic Cybersecurity

คอร์สนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึง การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล การป้องกันมัลแวร์ การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องโดยชอบธรรม และวิธีป้องกันตนเองจากการฉ้อฉลทางไซเบอร์