รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลารวม

หมวดหมู่

คะแนนเฉลี่ย :

0.0 / 5

0 Review


5
(0)

4
(0)

3
(0)

2
(0)

1
(0)

คำอธิบายหลักสูตร

การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย Google Application

1. เทคนิคการใช้ Gmail ให้ดูโปรสร้าง contact แบบรวดเดียว
2. นัดประชุม / ใช้ปฏิทินร่วมกันด้วย Google Calendar
3. แชร์ไฟล์โฟลเดอร์ ด้วย Google Drive
4. ใช้ Google  Froms สร้างแบบทดสอบและตรวจคำตอบอัตโนมัติ
5. แปลงลิ้งค์เป็น QR code และ Shorten URL ด้วย Bitly