รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลารวม

หมวดหมู่

ได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านการสอบ

คะแนนเฉลี่ย :

0.0 / 5

0 Review


5
(0)

4
(0)

3
(0)

2
(0)

1
(0)

คำอธิบายหลักสูตร

ฝึกปฏิบัติเพื่อสามารถสร้างงานนำเสนอแบบมืออาชีพ โดยโปรแกรม PowerPoint เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือ การแบ่งส่วนของการจัดงานนำเสนอการปรับเปลี่ยนสไลด์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาและข้อความ และการสั่งพิมพ์งาน เทคนิคในการนำเสนอภาพนิ่ง เพื่อให้นำสายตาของผู้ฟัง รวมไปถึงการสร้างความสนใจในงานนำเสนอ

 • จัดการงานนำเสนอ
  • การปรับเปลี่ยนต้นแบบสไลด์ ต้นแบบเอกสารประกอบคำบรรยายและต้นแบบบันทึกย่อ
  • เปลี่ยนตัวเลือกการนำเสนอและมุมมอง
  • กำหนดค่าการตั้งค่าการพิมพ์สำหรับงานนำเสนอ
 • จัดการสไลด์
  • แทรกภาพนิ่ง
  • ปรับเปลี่ยนภาพนิ่ง
 • แทรกและจัดรูปแบบข้อความ รูปร่าง
  • จัดรูปแบบข้อความ
 • แทรกตาราง แผนภูมิ SmartArt และสื่อ แทรกและจัดรูปแบบตาราง
  • แทรกตาราง
  • แทรกและปรับเปลี่ยนแผนภูมิ
  • แทรก Smart Art
 • การกำหนดภาพเคลื่อนไหวและการนำเสนอ
  • Animation : กำหนดการเคลื่อนไหวให้กับ Object
  • Transition : กำหนดค่าการเปลี่ยนภาพนิ่ง, กำหนดค่าลักษณะพิเศษของการเปลี่ยนภาพ
  • Transition : ตั้งค่าเวลาสำหรับการเปลี่ยนภาพ เทคนิคการนำเสนอ