รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลารวม

หมวดหมู่

ได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านการสอบ

คะแนนเฉลี่ย :

0.0 / 5

0 Review


5
(0)

4
(0)

3
(0)

2
(0)

1
(0)

คำอธิบายหลักสูตร

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point

ฝึกปฏิบัติเพื่อสามารถสร้างงานนำเสนอแบบมืออาชีพ โดยโปรแกรม PowerPoint เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือ การแบ่งส่วนของการจัดงานนำเสนอการปรับเปลี่ยนสไลด์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาและข้อความ และการสั่งพิมพ์งาน เทคนิคในการนำเสนอภาพนิ่ง เพื่อให้นำสายตาของผู้ฟัง รวมไปถึงการสร้างความสนใจในงานนำเสนอ