รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลารวม

หมวดหมู่

ได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านการสอบ

คะแนนเฉลี่ย :

0.0 / 5

0 Review


5
(0)

4
(0)

3
(0)

2
(0)

1
(0)

คำอธิบายหลักสูตร

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Power BI

ศึกษาและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Power BI เรียนรู้และเข้าใจเรื่อง Big Data การติดตั้งโปรแกรม Power BI Desktopการนำเสนอด้วย Power BI การนำเข้าข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้าง Visualization เพื่อใช้แสดงผล การ Save และนามสกุลของ Power BI การส่งออกเพื่อให้เป็นแบบสาธารณะ รวมไปถึงการแบ่งปันให้คนอื่นดูได้ทั้ง เว็บ และสมาร์ตโฟน