รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลารวม

หมวดหมู่

ได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านการสอบ

คะแนนเฉลี่ย :

0.0 / 5

0 Review


5
(0)

4
(0)

3
(0)

2
(0)

1
(0)

คำอธิบายหลักสูตร

ศึกษาและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Power BI เรียนรู้และเข้าใจเรื่อง Big Data การติดตั้งโปรแกรม Power BI Desktopการนำเสนอด้วย Power BI การนำเข้าข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้าง Visualization เพื่อใช้แสดงผล การ Save และนามสกุลของ Power BI การส่งออกเพื่อให้เป็นแบบสาธารณะ รวมไปถึงการแบ่งปันให้คนอื่นดูได้ทั้ง เว็บ และสมาร์ตโฟน

 • แนวคิดของ Big Data
 • Big Data คืออะไร ทำไมต้องเรียนรู้
 • ใหญ่แค่ไหนถึงเรียกว่า Big Data
 • Power BI คืออะไร
 • Power BI มีกี่แบบอะไรบ้าง
 • ตัวอย่างการนำเสนอด้วย Power BI
 • การดาวน์โหลด และติดตั้ง Power BI Desktop
 • แนะนำเมนู เครื่องมือ ส่วนประกอบของ Power BI
 • Workshop การนำเข้าข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
 • การสร้าง Visualization เพื่อใช้แสดงผล
 • การ Save และนามสกุลของ Power BI
 • การส่งออกเพื่อให้เป็นแบบสาธารณะ แบ่งปันให้คนอื่นดูได้ทั้ง เว็บ และสมาร์ตโฟน