รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลารวม

หมวดหมู่

ได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านการสอบ

คะแนนเฉลี่ย :

0.0 / 5

0 Review


5
(0)

4
(0)

3
(0)

2
(0)

1
(0)

คำอธิบายหลักสูตร

การใช้ฝึกปฏิบัติที่สามารถใช้งานได้จริง ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ตั้งแต่ Version 2016 - 2019 และ Version 365 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับปฏิบัติงานในเรื่องของโปรแกรมประมวลผลคำ หรือการใช้ในเรื่องของการพิมพ์งาน พร้อมอธิบายเทคนิคการใช้งาน ได้แก่ จัดการเอกสาร การสร้างและจัดการตารางอ้างอิง จัดรูปแบบข้อความและย่อหน้า การสร้างซองจดหมาย การอ่าน หรือการเปิด PDF ใน Microsoft Word และการแปลงเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

 • จัดการเอกสาร
  • การจัดแนวข้อความ
  • การเพิ่มข้อความตัวอย่างในเอกสาร
  • การขึ้นหน้าใหม่อัตโนมัติ
  • การตั้งค่าหน้ากระดาษให้มีทั้งแนวตั้งและแนวนอน
  • การจัดโครงหน้าให้มีหลากหลาย Columns ในหน้าเดียว
  • การเพิ่มไม้บรรทัด
  • การจัดย่อหน้ากระดาษ
  • การจัดการหมายเลขหน้ากระดาษ
  • ในกรณีที่ต้องการลบหมายเลขในหน้าที่ 1 ออก
  • ในกรณีที่ต้องการลบหมายเลขในหน้าอื่นๆ ออก
 • การสร้างและจัดการตารางอ้างอิง
  • การจัดทำสารบัญ
 • จัดรูปแบบข้อความและย่อหน้า
  • การใช้งาน Tabs ต่างๆ
  • การทำเอกสารอัตโนมัติหลายฉบับ
 • การสร้างซองจดหมาย
  • การทำซองจดหมาย
 • การอ่าน หรือการเปิด PDF ใน Microsoft Word
 • การแปลงเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย