รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลารวม

หมวดหมู่

ได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านการสอบ

คะแนนเฉลี่ย :

0.0 / 5

0 Review


5
(0)

4
(0)

3
(0)

2
(0)

1
(0)

คำอธิบายหลักสูตร

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Excel

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Excel ฝึกปฏิบัติการใช้งาน Excel เพื่อประยุกต์ใช้ในเรื่องของการทำงาน โดย Excel เป็นโปรแกรมในการคำนวณ องค์กรหลายๆหน่วยงานจำเป็นต้องใช้ Excel มาช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ได้แก่ การจัดการข้อมูลในแผ่นงาน การคำนวณและแปลงข้อมูลการกำหนดข้อมูล การใช้สูตรและฟังก์ชัน การใช้สูตรและฟังก์ชัน และสร้างและปรับแต่ง Pivot Tables และ Pivot Charts แบบฝึกหัดหลักสูตร เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Excel สามารถดาวน์โหลดได้จาก link นี้ >>> https://bit.ly/3ZA8OON