รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลารวม

หมวดหมู่

ได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านการสอบ

คะแนนเฉลี่ย :

0.0 / 5

0 Review


5
(0)

4
(0)

3
(0)

2
(0)

1
(0)

คำอธิบายหลักสูตร

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Excel

ฝึกปฏิบัติการใช้งาน Excel เพื่อประยุกต์ใช้ในเรื่องของการทำงาน โดย Excel เป็นโปรแกรมในการคำนวณ องค์กรหลายๆหน่วยงานจำเป็นต้องใช้ Excel มาช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ได้แก่ การจัดการข้อมูลในแผ่นงาน การคำนวณและแปลงข้อมูลการกำหนดข้อมูล การใช้สูตรและฟังก์ชั่น การใช้สูตรและฟังก์ชั่น และสร้างและปรับแต่ง Pivot Tables และ Pivot Charts