รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลารวม

หมวดหมู่

ได้รับวุฒิบัตรเมื่อผ่านการสอบ

คะแนนเฉลี่ย :

0.0 / 5

0 Review


5
(0)

4
(0)

3
(0)

2
(0)

1
(0)

คำอธิบายหลักสูตร

ฝึกปฏิบัติการใช้งาน Excel เพื่อประยุกต์ใช้ในเรื่องของการทำงาน โดย Excel เป็นโปรแกรมในการคำนวณ องค์กรหลายๆหน่วยงานจำเป็นต้องใช้ Excel มาช่วยให้ทำงานได้ง่ายขึ้น ได้แก่ การจัดการข้อมูลในแผ่นงาน การคำนวณและแปลงข้อมูลการกำหนดข้อมูล การใช้สูตรและฟังก์ชั่น การใช้สูตรและฟังก์ชั่น และสร้างและปรับแต่ง Pivot Tables และ Pivot Charts

 • การจัดการข้อมูลในแผ่นงาน
  • Selection หรือการเลือกข้อมูลมาใช้งาน
  • การทำข้อมูล AutoFill
 • การคำนวณและแปลงข้อมูล
  • การคำนวณผลข้อมูลที่มีจำนวนมากโดยการใช้จุด Handle
  • การคำนวณโดยใช้ RAND
  • การคำนวณโดยใช้ RANDBETWEEN
  • การทำข้อมูลในคอลัมน์ให้เป็นตัวหนา
  • การเลือกข้อมูลบางเซลโดยการเลือกเฉพาะกลุ่ม
  • การเคลียร์ข้อมูลทั้งหมด Sheet
  • การกำหนดข้อมูลตามเงื่อนไข
  • การเคลียร์ให้ตัวเลขเป็นสีเหมือนเดิม
 • การใช้สูตรและฟังก์ชั่น
  • การใช้สูตร IF เพื่อกำหนดเงื่อนไขในการคำนวณหาโบนัสให้กับพนักงาน
 • สร้างและปรับแต่ง Pivot Tables และ Pivot Charts
  • การสร้าง Pivot Tables
  • ขั้นตอนการสร้างและปรับแต่ง Pivot Tables และ Pivot charts
  • การสร้าง slicers
  • การสร้าง 3D Map
  • การปรับแต่ง field selections และ options