รายละเอียดหลักสูตร

ระยะเวลารวม

หมวดหมู่

คะแนนเฉลี่ย :

0.0 / 5

0 Review


5
(0)

4
(0)

3
(0)

2
(0)

1
(0)

คำอธิบายหลักสูตร

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับต้น ตอน การอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศระดับต้น ตอน การอ่านออกเสียงภาษาญี่ปุ่น