เปิดประสบการณ์สู่โลกที่เปลี่ยนแปลงต่อยอดทักษะ
ด้วยการ Upskill Reskill ผ่านการเรียนรู้ ที่หลากหลาย
แบบออนไลน์ด้วยตัวคุณเอง

2.0 M เข้าชม
95.8 K เข้าฝึกอบรม
35.2 K จบฝึกอบรม

เปิดประสบการณ์สู่โลกที่เปลี่ยนแปลงต่อยอดทักษะ ด้วยการ Upskill Reskill ผ่านการเรียนรู้ ที่หลากหลาย แบบออนไลน์ด้วยตัวคุณเอง

2.0 M เข้าชม
95.8 K เข้าฝึกอบรม
35.2 K จบฝึกอบรม

หลักสูตรใหม่ล่าสุด

หลักสูตร Basic Network สำหรับมือใหม่สาย IT

การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา Java (Object Oriented Programming with Java)

การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Experience and User Interface Design)

หลักสูตร 11 checklist พิชิตธุรกิจออนไลน์

หลักสูตร Microsoft Excel ระดับกลาง

หลักสูตร Microsoft Word ระดับกลาง

หลักสูตร Microsoft Sway

หลักสูตร Basic Cybersecurity

หลักสูตรยอดนิยม 5 อันดับ

หลักสูตรสร้างอาชีพอิสระ

Online Learning Pathway เส้นทางการเรียนรู้สู่อาชีพ

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Excel

หลักสูตร Microsoft Excel ระดับกลาง

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Power BI

ตัวตึงด้านข้อมูลด้วย Microsoft Excel / Microsoft POWER BI

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Word

หลักสูตร Microsoft Word ระดับกลาง

จัดการเอกสารแบบ Pro ด้วย Microsoft Word

เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม Microsoft Power Point

หลักสูตร Microsoft PowerPoint ระดับกลาง

หลักสูตร Microsoft Sway

นำเสนอขั้นเทพด้วย Microsoft Powerpoint Microsoft Sway

Knowledge Hub/หลักสูตรเรียนออนไลน์กับหน่วยงานอื่น